See Me Beautiful

Bezie mij langs mijn goede kant. Het is de titel van kinderliedje en tevens een kenmerk van een geweldloze en vredelievende levensingesteldheid. Het is een onmisbaar punt in het begrijpen wat aikido tot aikido maakt.

Het tegendeel is ook waar: geweldcultuur is gebaseerd op minachting van de "vijand". Een goede, of zelfs "mooie" illustratie daarvan vond ik in de film "Kill Bill". De vijanden van het wraaknemende hoofdpersonage worden een voor een uitgeschakeld, zoals de verpleger die haar herhaaldelijk verkrachtte en liet misbruiken tegen betaling ("My name is Buck and I wonna fuck", voor wie de film gezien heeft). Hij wordt afgemaakt, en dit lijkt maar normaal ook, want hij is uitschot. De minderwaardigheid van de verpleger verantwoordt zijn executie. Bij de volkerenmoord in Rwanda werden de slachtoffers door hun beulen vergeleken met microben of insecten, de genocide krijgt zo het karakter van een sanering. Wanneer minachting of zelfs verkettering het wezen is van een geweldcultuur, dan is invoelen , medeleven en waardering de kern van een vredesfilosofie.

Heel sterk heeft me dit getroffen in het boekje "Teaching children compassionately" van Marshall B. Rosenberg (zie links CNVC). Iedereen wordt wel eens kwaad op iemand anders en is op dat ogenblik geneigd zich te verkijken op de slechte kanten van die persoon. Vandaar het liedje "See me beautifull"

See me beautiful
Kathy and Red Grammer, 1986

Look for the best in me
That' s what I really am
And all I want to be
It may take some time
It may be hard to find
But see me beautiful

See me beautiful
Each and every day
Could you take a chance
Could you find a way
To see me shining through
In everything I do
And see me beautiful


Zich concentreren op de goede kanten van iemand, als middel tegen geweld, het is een kerngedachte voor aikido. Het is een reden waarom we in aikido zonder de tegenstrever te kwetsen, het conflict willen neutraliseren, het probleem willen oplossen. Dit is noodzakelijk want de tegenstrever, de partner is waardevol. Dit staat in scherp contrast met het medoogenloos afmaken of met macht controleren van deze tegenstrever, omdat het nodig is, omdat het verantwoord is, omdat hij op één of andere manier "slecht" is. In een vredescultuur zijn medeleven en waardering middelen tegen geweld.